alexandramarine.info està construint aquest lloc web amb l’ànim de facilitar l’accés universal als visitants independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que consulten el lloc web, així com del context en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de connexió, condicions ambientals, etc…)

Per aquest motiu treballem seguint la guia d’accessibilitat del contingut web elaborada pel Consorci del World Wide Web, versió 2.0.