Condicions generals d’ús del lloc web Alexandra Mariné

alexandramarine.info
Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusiva l’ús del lloc web alexandramarine.info per part dels USUARIS que hi accedeixen. Les presents condicions generals s’exposen a l’USUARI al lloc web alexandramarine.info en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web alexandramarine.info implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen a través del mateix per la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web alexandramarine.info no comporta l’obligatorietat de la inscripció de l’USUARI. Les condicions generals per l’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc… Expressament es prohibeix els següents:

Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany a la titular de la web o a tercers.

Realitzar sense l’oportuna autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercials directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius no sol·licitats (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”)

Alexandra Mariné podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula 5)

SEGONA – CONTINGUTS 

Els continguts incorporats a aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. alexandramarine.info utilitza fonts internes i externes de tal manera que la titular de la web únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. La titular de la web es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA – DRETS D’AUTOR I MARCA

alexandramarine.info informa que la marca, nom i el logo estan registrats i que es prohibeix l’ús comercial no autoritzat.

Tanmateix informa que el lloc web alexandramarine.info, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web estan plenament protegits pel dret d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels mencionats elements protegits llevat de consentiment exprés del Propietari. alexandramarine.info utilitza fonts externes per l’elaboració de determinats continguts en determinades ocasions i també pot establir “links” o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant-ne sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les mencionades referències.

QUARTA – JURSIDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola i/o en el seu defecte per la legislació catalana.

CINQUENA

En cas de que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. La titular de la web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferides en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, llevat que existeixi reconeixement exprés per part de la titular de la web alexandramarine.info.