Espai Família

0
4 Sessions per bloc
0
Màxim 20 persones per Sessió
0
Sessions d’hora i mitja

Espais dinàmics de formació, orientació i assessorament per a mares, pares i tutors.

Creem grup de famílies segons la franja d’edat d’interès:

 • Educació infantil (primer cicle) 0-3

 • Educació infantil (segon cicle) 3-6

 • Educació primària 6-12

 • Educació secundària 12-16

 • Adolescents i joves

Establim un calendari amb 4 trobades. Cada sessió de l’espai família és d’una hora i mitja de durada (90 minuts).

Els temes que proposo per cada sessió, giren entorn:

 • Sessió 1: En quin moment es troba el meu fill/a?

 • Sessió 2: Normes i límits?

 • Sessió 3: Fomentant la comunicació a casa

 • Sessió 4: Treballem les emocions a casa

El grup és obert a les intervencions, dubtes i experiències. Adapto la temàtica a les inquietuds que sorgeixen.

 • Els grups tenen màxim 20 persones integrants, per tal de fomentar la participació activa i la implicació que es dóna en aquestes experiències.

Xerrades

Totes les meves xerrades són d’una durada d’hora i mitja, més les intervencions del públic assistent. La meva metodologia és participativa i propera.

Com establim els hàbits?

Com establim els hàbits en la primera infància?

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Qui és l'adolescent?

Qui és l'adolescent?

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Ens comuniquem a casa?

Ens comuniquem a casa?

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Normes? Calen? Com les posem?

Normes? Calen? Com les posem?

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Aprenem jugant. Juguem?

Aprenem jugant. Juguem?

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Les emocions dels meus fills/es

Les emocions dels meus fills/es

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Educar per a l'autonomia i l'esforç

Educar per a l'autonomia i l'esforç

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Elaboració del dol i la pèrdua

Elaboració del dol i la pèrdua en els nostres fills/es

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Parlem de les addiccions a casa

Parlem de les addiccions a casa

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

De la parella a la família, creixem junts

De la parella a la família, creixem junts

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Responsabilitat. Com la fomentem a casa?

Responsabilitat. Com la fomentem a casa?

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

El Bullying, l'assetjament escolar. Violència entre els nens/es i joves.

El Bullying, l'assetjament escolar. Violència entre els nens/es i joves.

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Temps d'oci en família

Temps d'oci en família

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Germans. Aprenem junts. Gestió dels conflictes a casa.

Germans. Aprenem junts. Gestió dels conflictes a casa.

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Conflictes en parella dins la família. Superem les diferències.

Conflictes en parella dins la família. Superem les diferències.

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

L'autoestima dels meus fills/es

L'autoestima dels meus fills/es

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Pares estressats, fills estressats

Pares estressats, fills estressats

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

El meu fill/a té por

El meu fill/a té por

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Ansietat a casa

Ansietat a casa

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

La família es trenca

La família es trenca

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Cos i ment, abordatge integral en l'educació dels meus fills/es

Cos i ment, abordatge integral en l'educació dels meus fills/es

Durada: 1 hora  i 30 minuts
Metodologia participativa i propera

Més informació

Taller d’educació emocional per a pares i mares

El taller d’educació emocional per a mares i pares neix de la necessitat que tenim els adults amb menors a càrrec de parlar de com ens sentim i de les dificultats personals amb les que ens trobem en el dia a dia, no només de les de la criança dels fills/es si no també de les personals en els rols parentals.

El Taller EE per a mares i pares és doncs un espai de dues sessions, d’hora i mitja de durada, en el que parlarem de les emocions que sentim, com les gestionem, tècniques d’intel·ligència emocional relacionades amb la parentalitat, com ensenyar als nostres fills/es a interpretar el que senten… en definitiva un espai per tal que preguntin, s’expressin i creïn una nova experiència de parentalitat i noves xarxes relacionals.

Em plantejo:

 • Que les mares i pares disposin d’un espai en el que puguin expressar les seves emocions i sentiments envers la parentalitat.

 • Aprofundir en els sentiments i emocions que desperten els nostres fills/es en nosaltres.

 • Aprendre a gestionar les meves emocions i ensenyar al meu fill/a a identificar-les i gestionar-les a la vegada.

 • Proporcionar eines per que pares i mares puguin fer front a la parentalitat optimitzant els seus recursos personals i creant ambients emocionalment estables.
 • Crear una xarxa de mares i pares que afavoreixen el creixement emocional dels seus fills.

 • Parlar de les emocions i els sentiments.

 • Entendre què sent el meu fill/a i què sento jo com a fill/a i com a pare o mare.

 • Generar un espai on pares i mares expressin el que senten i com es senten, així com els neguits del seu dia a dia en ració a la parentalitat o a la criança dels seus fills/es.

 • En aquest tipus de grup treballo amb màxim 15 persones.